Rezerwuj pokój (83) 371-63-56
hesperus@tirmet.pl

Witamy w Hotelu Hesperus

To pierwszy tak nowoczesny i ekskluzywny hotel w Międzyrzecu Podlaskim. Kompleks restauracyjno-hotelowy jest trafną odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. HESPERUS jest obiektem, który uzupełnia wizerunek Międzyrzeca i okolic. 

Połączenie gastronomii z wypoczynkiem w komfortowych warunkach ma wpływ na rozkwit turystyki w naszym regionie. Lokalizacja hotelu mieści się przy ulicy Radzyńskiej 4, a to dogodny punkt zarówno dla osób podróżujących w celach biznesowych, jak i rekreacyjno-turystycznych.

W ofercie Hotelu znajduje się: 
 • Klimatyzowana sala bankietowo-konferencyjna na 250 osób, z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem,
 • 30 bogato i nowocześnie wyposażonych jedno, dwu i trzyosobowych pokoi, zapewniających wysoki komfort wypoczynku,
 • Restauracja na 68 osób,
 • Monitorowany, bezpłatny parking.

Ostatnie aktualności

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2023 roku. W związku z tym wydarzeniem zapraszamy na fantastyczną zabawę ...
Zobacz więcej
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PHU Tirmet Kulik Mirosław informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 • 1. Administratorem danych osobowych jest
  PHU Tirmet Kulik Mirosław

  Dane kontaktowe:
  ul. Radzyńska 4,
  21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel.: 833716160 e-mail: tirmet@poczta.onet.pl

 • 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 • 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy
 • 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.