Rezerwuj pokój (83) 371-63-56
hesperus@tirmet.pl

Szlak Jagielloński

Organizacja Turystyczna Szlak Jagielloński

Celem działalności Organizacji Turystycznej  „Szlak Jagielloński”  jest reaktywowanie historycznego szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako międzynarodowego szlaku turystycznego oraz zapewnienie funkcjonowania na nim ruchu turystycznego, w szczególności na trasach:

1) Kraków – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Połaniec – Osiek – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Kijany – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze oraz Wisznice – Łomazy – Piszczac – Brześć – Kamieniec – Szereszewo – Nowy Dwór – Porozowo – Wołkowysk – Pieski – Mosty – Szczuczyn – Wasiliszki – Raduń – Ejszyszki – Rudniki – Wilno,

2) Kraków – Proszowice – Wiślica – Szydłów – Opatów – Zawichost – Lublin – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Grodno – Merecz – Orany – Olkieniki – Wilno.. Władcy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przygotowując i przeprowadzając wojnę z Krzyżakami, korzystali z traktu łączącego stołeczny Kraków oraz Wilno. Był on jak cięciwa łuku, z którego wypuszczono strzałę na pola Grunwaldu.


W 1409 r. król Władysław Jagiełło wyruszył z Krakowa przez Opatów i Lublin do Brześcia Litewskiego. Przybył do niego również wielki książę litewski Witold. Władcy odbyli tajną naradę. Później przez Kamieniec Litewski udali się na łowy w Puszczy Białowieskiej, po czym się rozjechali.

W 1410 r. Jagiełło, jadąc z Krakowa pod Grunwald, wybrał trasę na Nowy Korczyn, Stopnicę i Szydłów oraz odwiedził sanktuarium na Świętym Krzyżu. Wojska litewskie zmierzały na miejsce bitwy m.in. z Wilna przez Grodno i dalej traktem na miejsce spotkania z oddziałami ruskimi.

W 2010 r., z racji 600. lecia zwycięstwa grunwaldzkiego – obchodzonego w Polsce, na Białorusi i Litwie – organizatorzy proponują turystom przede wszystkim odwiedziny tych miejsc, które związane są z panoramą kulturową „Szlaku Jagiellońskiego”, w kształcie z 1410 r. Trasa podróży promocyjnej w 2010 r., upamiętniającej zwycięstwo grunwaldzkie: Lublin – Sandomierz – Nowy Korczyn – Koszyce – Wawrzeńczyce – Igołomia – Kraków – Podolany − Święty Krzyż – Lublin – Ostrów Lubelski – Parczew – Przewłoka - Piszczac – Wilno – Bielsk Podlaski – Mielnik – Międzyrzec Podlaski – Lublin.

We wskazanych punktach przystankowych odbywać się będą rozmaite imprezy otwarte (m.in. wspólne zwiedzanie, inscenizacje plenerowe, konferencje popularnonaukowe, spotkania), podczas których prezentowane będą panoramy kulturowe „Szlaku Jagiellońskiego”, ze szczególnym uwzględnieniem roku 1410. 

W 1386 r. wielki książę litewski Jagiełło, rezydujący w Wilnie, wyruszył w podróż do Polski, mając nadzieję na objęcie w niej rządów. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybył do Lublina, gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybrało go na kandydata do korony. Zawiązana wówczasunia otworzyła przed księciem drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podążył on do stołecznego Krakowa. Po chrzcie, na którym nadano mu imię Władysław, i ślubie z królową Jadwigą, otrzymał obiecaną koronę. Od słynnej wyprawy założyciela dynastii rozpoczęła się niezwykła kariera europejskiego traktu, łączącego stolice Polski i Litwy.Gościniec Kraków – Lublin – Wilno wielokrotnie przemierzały odtąd orszaki królewskie. Był to również często uczęszczany szlak kupiecki, a także trasa podróży urzędników, dyplomatów, rycerzy, duchownych, uczonych, artystów i in. Z chwilą ustanowienia na sejmie w Lublinie w 1569 r.Rzeczypospolitej Obojga Narodów stał się on najważniejszą drogą wspólnego państwa. Nowa, ściślejsza unia sprawiła, że trakt ten odgrywał dużą rolę nawet po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. Jego upadek zapoczątkowało dopiero przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy przez Zygmunta III Wazę, który osiadł w niej na stałe w 1611 r.W latach 1386-1611 „Szlak Jagielloński” pełnił funkcję europejskiej drogi kulturowej, łącząc cywilizację łacińską i bizantyńską. Korzystano z niego przeprowadzając unikatowe procesy integracji, dlatego aspiruje do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Po kilku wiekach jego panorama kulturowa znacznie się zmieniła, ale nadal odnajdziemy na nim: zamki królewskie, groby Jagiellonów, pamiątki unii polsko–litewskich, miasta w murach i przedmieścia, katedry i inne świątynie, freski bizantyńsko–ruskie, naturalne gościńce, jarmarki itd. Podążajmy więc tym szlakiem, śladami naszych przodków: królów, kupców … i artystów.
www.szlakjagiellonski.pl 

Podróż do przeszłości „Szlakiem Jagiellońskim”
Kraków – Lublin – Wilno
Posiadamy jeszcze ostatnie wolne terminy na wesela w 2016! Cena już od 120zł /osobę. Zarezerwuj już teraz: 607-730-970 / 83 410-72-71.