Book a room (83) 371-63-56
hesperus@tirmet.pl

Luxurious, modern interior

Welcome in Hesperus Hotel

The Hesperus Hotel is the first modern and exclusive hotel in Międzyrzec Podlaski. This hotel-restaurant complex has been provided in response to the need of the local community. The Hesperus Hotel is complementary to the image of the town and its surroundings and it is expected to promote tourism and the prosperity of the region.

Its situation at 4 Radzyńska Street is covenient for those travelling on business or as tourists.....
View more

Ostatnie aktualności

Jagiellonian Trail

Travel to the past 1386-1611: 
the footsteps of kings, merchants ... and artists


In 1386 the Grand Duke Jagiello of Lithuania, residing in Vilnius, he went on a trip to ...
Zobacz więcej
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PHU Tirmet Kulik Mirosław informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 • 1. Administratorem danych osobowych jest
  PHU Tirmet Kulik Mirosław

  Dane kontaktowe:
  ul. Radzyńska 4,
  21-560 Międzyrzec Podlaski
  tel.: 833716160 e-mail: tirmet@poczta.onet.pl

 • 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 • 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 • 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy
 • 9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.